Horizontaal Toezicht
Bij Administratiekantoor Ervégé kunt u ook deelnemen aan Horizontaal Toezicht.

Horizontaal Toezicht is een nieuwe vorm van toezicht op de juistheid van fiscale aangiften door ondernemers, welke uitgaat van voldoende kwaliteit en kennis bij de belastingplichtige of fiscale dienstverlener. Doordat zaken van tevoren zijn afgestemd en de Belastingdienst kan vertrouwen op het werk van Administratiekantoor Ervégé hoeven controles achteraf veelal niet plaats te vinden.

U kunt samen met ons bekijken of horizontaal toezicht voor u ook tot de mogelijkheden behoort. U moet dan wel bereid zijn een deelnameformulier te ondertekenen waarin u bevestigd dat u uw financiële administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert en dat u een relatie met de Belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip.

De voordelen:
  • U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang te wachten op uw aanslag.
  • U krijgt minder controles, omdat convenantaangiften alleen nog beperkt en steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
  • Uw vragen en opmerkingen worden snel beantwoord. Administratiekantoor Ervégé heeft namelijk een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst. En mochten we bij het opstellen van uw aangifte voor twijfelpunten komen te staan, dan bespreken we die met de Belastingdienst voordat we uw aangifte indienen.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

NOAB:
Nederlandse Orde van administratie- en belastingdeskundigen
Ervégé Administratie en Belastingen is Lid van het NOAB

Nederlandse Orde van administratie- en belastingdeskundigen

www.noab.nl