Salaris Administratie
Een onderneming met personeel is genoodzaakt tot het voeren van een salarisadministratie, hetgeen door alle wetten, regels en voorschriften geen eenvoudige zaak is.

Gekoppeld aan de financiële administratie kunnen wij ook uw salarisadministratie verzorgen. Maandelijks ontvangt u dan de salarisspecificaties en de netto betaallijst van de salarissen.

Boekt u uw financiële administratie zelf maar laat u de loonadministratie liever aan ons over dan ontvangt u tevens een overzicht van de te boeken journaalpost. Jaarlijks ontvangt u dan na afloop van het kalenderjaar de jaaropgaven.

Als werkgever krijgt u ook te maken met vragen van uw medewerkers over arbeidsovereenkomsten, salarissen, werktijden, aanvullende vergoedingen, etc. Ook hierbij en bij het opzetten van personeelsdossiers kan Administratiekantoor Ervégé u van dienst zijn.