Venootschapsbelasting
Rechtspersonen zoals een Besloten Vennootschap (BV) of stichting moeten een aangifte vennootschapsbelasting indienen.

Gelijktijdig met het opstellen van de jaarrekening wordt de aangifte vennootschapsbelasting vervaardigd en elektronisch bij de Belastingdienst ingediend.

NOAB:
Nederlandse Orde van administratie- en belastingdeskundigen
Ervégé Administratie en Belastingen is Lid van het NOAB

Nederlandse Orde van administratie- en belastingdeskundigen

www.noab.nl